Клиниката разполага с рентгеново отделение оборудвано с дигитална рентгенова система, която ни дава възможност за бърза и качествена рентгенова диагностика.
Рентгеновата техника позволява получаването на образи от кости, скелет и меки тъкани.
Тя е изключително полезна при диагностиката на заболяванията на двигателната, дихателната, сърдечно съдовата и храносмилателната системи. Освен нативни при нас се изготвят и контрастни рентгенографии на храносмилателна, пикочна система и на гръбначен стълб.