Всички оперативни намеси се извършват в две операциони зали, който се използват само за асептични оперативни намеси. Анестезията по време на оперативните намеси се провежда с изключително модерна и прецизна машина за инхалационна анестезия, а следенето жизнените показатели на упоените пациенти се извършва както в хуманната медицина - едновременно със сърдечен монитор и капнограф.
Подготовката на хирурга преди операция и стерилизацията на инструментите се извършват в т.нар. предоперационна.
Стерилността на инструментите се постига чрез автоклавиране, което е най-сигурния метод за стерилизация.
Всички септични оперативни намеси се извършват в отделна оперативна зала. Последната е оборудвана с инхалационна машина и сърдечен монитор.