Клиниката разполага с модерно оборудвана конферетна зала, с включена мултимедия и озвучаване. Това дава възможност за провеждане на различни курсове и семинари, които са важна част от професионалното развитие на всеки лекар.