Лабораторните изследвания са изключително важен инструмент за поставянето на точна диагноза в съвременната медицина. Затова сме изградили модерна лаборатория за хематологични, биохимични, микроскопски и др.изследвания.