Тук ние предлагаме пълния спектър от ветеринарномедицински лечебни , диагностични и профилактични услуги небходими за опазване здравето на Вашия домашен любимец.

Клиниката ни се помещава в нова модерна сграда, отговаряща на всички съвременни европейски изисквания за ветеринарни лечебни заведения.

В непосредствена близост има достатъчно места за паркиране.