Болните от инфекциозни заболявания пациенти се изолират и лекуват в инфекциозното отделение. Наличието на подобно помещение е златен стандарт, защото намалява до минимум риска от заразяване на останалите пациенти.